• Laida3
 • Laida3
 • Laida3
 • Laida3
 • Laida2
 • Laida2
 • Laida2
 • Laida2
 • Laida2
 • Laida1
 • Laida1
 • Laida1
 • Laida1
 
Žinias galite žiūrėti 

TV Programa

 Sau   23 Vasario   Kov

PATKPŠS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Julianna Willis Technology

Šiuo metu lankosi

Mes turime 35 svečius online


Prenumeruokite mane „YouTube“

 


„Atraskime Sūduvą“

Parama – 7000 Eur

 

 

 

 
   

  GEROJI NAUJIENA

Sekmadieniais 14.00 val.

                             Pirmadieniais 17.45 val. (kart.)                                            

 

Laidoje "Geroji Naujiena" pristatoma Vilkaviškio vyskupijos šiandienos veikla ir aktualijos, didinamas krikščioniškosios kultūros patrauklumas skleidžiant užfiksuotas akimirkas Vilkaviškio vyskupijos tikinčiųjų bendruomenei, regiono ir visos Lietuvos žmonėms. GEROJI NAUJIENA. Šv. Mišių šventimas su vaikais ir paaugliais
  
 
GEROJI NAUJIENA. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui

  

GEROJI NAUJIENA. Religinė literatūra ir devocionalijos  Šv. Jurgio knygynas
  

GEROJI NAUJIENA. Pašvęstieji gyvenimai

  

 

GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrui 25

  

 

GEROJI NAUJIENA. Ką man reiškia Šv. Kalėdos

  

 

GEROJI NAUJIENA. Vaikai - Dievo dovana

  

 

GEROJI NAUJIENA. Gerieji darbai

  

 

GEROJI NAUJIENA. Adventas

  

 

GEROJI NAUJIENA. Šventoji Cecilija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Pasauliečių pranciškonų ordinas

  

 

GEROJI NAUJIENA. Dievo žodis mūsų gyvenime

  

 

GEROJI NAUJIENA. Įkrikščioninimo sakramentai

  

 

GEROJI NAUJIENA. Metelių parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Nueitas kunigystės kelias

  

 

GEROJI NAUJIENA. Pamaldumas Pal. Jurgiui Matulaičiui

  

 

GEROJI NAUJIENA. Sutvirtinimo sakramentas

  

 

GEROJI NAUJIENA. Šunskų parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius

  

 

GEROJI NAUJIENA. Palaimintojo Karolio Akučio pamaldumas Lietuvoje

  

 

GEROJI NAUJIENA. Viešpaties gailestingumas

  

 

GEROJI NAUJIENA. LKB kronikos metai. Sesers Bernadetos Mališkaitės prisiminimai

  

 

GEROJI NAUJIENA. Vargonų muzika

  

 

GEROJI NAUJIENA. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika

  

 

GEROJI NAUJIENA. Prienų parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Liškiavos parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Marijonų gimnazija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Palaimintojo Jurgio Matulaičio aktualumas šiandien

  

 

GEROJI NAUJIENA. Šv. Kalėdų muzika ir žodis

  

  

GEROJI NAUJIENA. Rekolekcijos ir Atgailos Sakramentas

  

 

GEROJI NAUJIENA. Sinodinis kelias

  

 

GEROJI NAUJIENA. Lukšių parapija

  

GEROJI NAUJIENA. Amžinybėn išėjusiems atminti

  

 

GEROJI NAUJIENA. Rožinio mėnuo

  

 

GEROJI NAUJIENA. Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijai 10 metų

  
 
GEROJI NAUJIENA. Šv. Benedikto gimnazija
  
 
GEROJI NAUJIENA. Leipalingio bažnyčios 200 metų jubiliejus
  
  
GEROJI NAUJIENA. Biblijinių augalų sodas Garliavoje
  
 
GEROJI NAUJIENA. Popiežius Pranciškus keliauja kartu su šeima
  
 
GEROJI NAUJIENA. Šv. Elžbietos seserų kongregacija
  
 
GEROJI NAUJIENA. Pamaldumas Švc. Jėzaus širdžiai
  
 
GEROJI NAUJIENA. Dievas gimstantis iš medžio
  
 
GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijai - 95 metai
  
 
GEROJI NAUJIENA. Šv. Juozapo šeimos metai
  
 
GEROJI NAUJIENA. Kaip gyventi tikėjimo kasdienybėje
  
GEROJI NAUJIENA. Kunigas Juozas Zdebskis
  
 
GEROJI NAUJIENA. Gavėnia
  
 
GEROJI NAUJIENA. Eucharistija
  
GEROJI NAUJIENA. Betliejaus šviesa
  
  
GEROJI NAUJIENA. Kunigo Antano Skelčio asmenybė
  
 
GEROJI NAUJIENA. Marijos radijas
  
GEROJI NAUJIENA. Tikybos mokymui 30
  
 
GEROJI NAUJIENA. Misijų mėnuo
  
 
GEROJI NAUJIENA. Simno bažnyčiai - 500 m.
  

GEROJI NAUJIENA. Balbieriškio parapijai - 500 m.
  
  
GEROJI NAUJIENA. Alvito bažnyčios konsekracija
  
 
GEROJI NAUJIENA. Sekmadienį švęsk
  
 
GEROJI NAUJIENA. Kunigystė
  

GEROJI NAUJIENA. Malda
  
  
GEROJI NAUJIENA. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną
  
 
GEROJI NAUJIENA. Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena
  
 
GEROJI NAUJIENA. Maldos tiltas
  
 
 
GEROJI NAUJIENA. Suaugusiųjų katechezė. Alytaus Šv. Kazimiero parapijoje
  
 
GEROJI NAUJIENA. Bažnytinis teismas
  

GEROJI NAUJIENA. Seserys Vincentietės
  
 
GEROJI NAUJIENA. Suaugusių katechezė
  
 
GEROJI NAUJIENA. Pašvęstasis gyvenimas
  
 
GEROJI NAUJIENA. Taize susitikimas Vroclave
  
 
 GEROJI NAUJIENA. Tikybos mokymas
  
 
GEROJI NAUJIENA. Gerumas mus vienija
  
 
GEROJI NAUJIENA. Jaunimo sielovados forumas

  

GEROJI NAUJIENA. Lietuvos Carito trisdešimtmetis

  

 

GEROJI NAUJIENA. Popiežiaus vizito metinės Lietuvoje

  

 

GEROJI NAUJIENA. Ligonių pastoracija

  

GEROJI NAUJIENA. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

  

 

GEROJI NAUJIENA. Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje

  

 

GEROJI NAUJIENA. Kalvarijos parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Esate pašaukti laisvei

  
 

 GEROJI NAUJIENA. Jaunimo Sekminės

  

GEROJI NAUJIENA. Šv. Komunijos dalintojai ir ligonio sakramentas

  

 

GEROJI NAUJIENA. Palaimintasis Mykolas Giedraitis

  

  

GEROJI NAUJIENA. Balbieriškyje vėl gaudžia vargonai

  

  

GEROJI NAUJIENA. Velykų giesmės

  

 

GEROJI NAUJIENA. Gavėnios rekolekcijos

  

GEROJI NAUJIENA. Vyskupo Juozo Žemaičio tarnystės šviesa

  

 

GEROJI NAUJIENA. Griškabūdžio parapija

  

GEROJI NAUJIENA. Alvito parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Kybartų parapija

  

GEROJI NAUJIENA. Jaunimo dienos Panamoje

  

  

GEROJI NAUJIENA. Biblija – Dievo Žodis mūsų rankose

  

GEROJI NAUJIENA. Popiežiaus palaiminti

  

  

GEROJI NAUJIENA. Bendruomenė Gloriosa Trinita

  

GEROJI NAUJIENA. Tikėjimo kankiniai

  

 

GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijos istorija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Švč. mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos 100-mečio šventė

  

 

GEROJI NAUJIENA. Katechezė 

  

GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovykla 

  

 

GEROJI NAUJIENA. Pasitinkant vilties piligrimą Pranciškų 

  

GEROJI NAUJIENA. Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai 

  

 

GEROJI NAUJIENA. Patilčių bazžnyčios konsekravimo iškilmės 

  

GEROJI NAUJIENA. Rimorystė.  Kunigas Kazimieras Skučas 

  

 

GEROJI NAUJIENA. Nuolatinis diakonatas

  

GEROJI NAUJIENA. Sekminės. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena

  

  

GEROJI NAUJIENA. Gegužinių ir birželinių pamaldų tradicija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Lietuvos Šventieji

  

 

GEROJI NAUJIENA. Gavėnia. Atgaila ir atsivertimas

  

GEROJI NAUJIENA. Balbieriškio bažnyčios konsekravimas

  

 

GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras

  

GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijos indėlis į Lietuvos Valstybės kūrimą

  

 

GEROJI NAUJIENA. Šventosios Šeimos seserys

  

 

GEROJI NAUJIENA. Dievo dovanotas laikas

  

GEROJI NAUJIENA. Sveikas, Jėzau, gimusis

  

 

GEROJI NAUJIENA. Adventas

  

GEROJI NAUJIENA. Dievo Gailestingumo Motina

  

 

GEROJI NAUJIENA. Visi Šventieji

  
  

 GEROJI NAUJIENA. Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras

  

GEROJI NAUJIENA. Kudirkos Naumiesčio parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Velykų slėpinys

  

GEROJI NAUJIENA. Sakramentai

  

  

GEROJI NAUJIENA. Šeimų šventė Vilkaviškyje

  

 

GEROJI NAUJIENA. Balbieriškio parapija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Žolinės atlaidai Sasnavoje

  

GEROJI NAUJIENA. Šv. Mato gimnazija

  

 

GEROJI NAUJIENA. Vaiko dienos centras ŽINIUKAS

 

 GEROJI NAUJIENA. Pagalbos centras RŪPINTOJĖLIS

 

 GEROJI NAUJIENA. Šeimos centras

 

GEROJI NAUJIENA. Vargdienių seserys

 

GEROJI NAUJIENA. Gavėnios laikas

 
 

 


 
 

Šiandien žiūrėkite

07:30 MARIJAMPOLĖS TV ŽINIOS. ORAI. (k.)
08:00 "Uždraustas vaisius" (94). N-7. 2018 m. Telenovelė. Turkija.
09:00 "Sužeista širdis" (224). N-7. 2022 m. Drama. Turkija.
10:00 "Atpildo gėlės" (47). N-7. 2015 m. Serialas. Ukraina.
11:00 "Danė Lovinski" (7). N-7. 2014 m. Serialas. Vokietija. 
12:00 MARIJAMPOLĖS TV ŽINIOS. ORAI. (k.)
12:30 Atraskime Sūduvą „Mindaugas Radzevičius“. Marijampolės TV laida. 2023 m.
13:00 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius" (1) (k). N-7. 2020 m. Detektyvinis serialas. JAV.
14:00 "Be namų negerai" (93). N-7. 2010 m. Serialas. Australija.
14:30 "Be namų negerai" (94). N-7. 2010 m. Serialas. Australija.
15:00 "Anupama" (605). 2020 m. Serialas. Indija.
15:30 "Anupama" (606). 2020 m. Serialas. Indija.
16:00 "Keičiu žmoną" (5). N-7. 2007 m. Realybės šou. JAV, Didžioji Britanija. 
17:00 "Šeimyninės melodramos" (34). 2015 m. Realybės serialas. Ukraina
18:00 Deimantai Mažosios Lietuvos karūnoje. Lietuvininkai ir jų šnekta. TV Europa laida. 2015 m. 
18:30 MARIJAMPOLĖS TV ŽINIOS. ORAI.
19:00 Gyvoji Sūduvos istorija „Marijampolės istorija. Pradžia.“ Marijampolės TV laida. 2017 m.
19:30 Žydų sąsiuviniai (1). INIT TV laida. 2020 m.
20:00 MARIJAMPOLĖS TV ŽINIOS. ORAI. (k.)
20:30 Išgirsk mano istoriją. Steven Vincent Mitchell. britas. Init TV laida. 2020 m.
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Neapolio niekšai. Vestuvės. N-14. 2021 m. Detektyvas. Italija.
23:15 MARIJAMPOLĖS TV ŽINIOS. ORAI. (k.)